Thí nghiệm chống cháy

  20/10/2016

Ngày 20/10/2016, FSV đã tiến hành thí nghiệm chống cháy dầm thép bọc bảo vệ bởi sản phẩm vữa chống cháy Promat Cafco 300.

Thí nghiệm tại: Dự án HUD Tower:

- Thí nghiệm mô hình có kích thước giống thực tế.

- Dầm thí nghiệm dài: 6m.

- Thời gian gia nhiệt: 132 phút.

- Nhiệt độ lò: 1035 độ C ( nhiệt độ trung bình vào thời điểm cao nhất ).

- Nhiệt độ dầm thép khi dừng thí nghiệm ( 132 phút, chỗ nóng nhất ): 444 độ C.

- Kết quả thí nghiệm vượt qua yêu cầu chống cháy 2 giờ.

Bình luận