Dự án lọc hóa dầu nghi sơn

  24/06/2016

• Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công ty Dầu mỏ quốc tế Kuwait - KPI, Idemitsu Kosan và Mitsui Chemicals (Nhật Bản) liên doanh đầu tư
• Tổ hợp thầu: JGCS.
• Thi công phun vữa chống cháy: Công ty CP giải pháp chống cháy Việt Nam.
• Địa chỉ: Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
• Quy mô dự án: 9 tỷ USD
• Giá trị hợp đồng: 73 tỷ đồng
• Tiến độ: Tháng 1/2016 đến tháng 10/1016

Bình luận