Dự án HUD Tower

  24/06/2016

• Chủ đầu tư: Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị 
• Thi công hạng mục chống cháy cho kết cấu thép: Công ty CP giải pháp chống cháy Việt Nam
• Địa chỉ: Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
• Quy mô dự án: 68 tỷ đồng
• Giá trị hợp đồng: 8,6 tỷ đồng
• Tiến độ: tháng 4/2016 đến tháng 10/2016

 

 

Bình luận