Dự án tiêu biểu

Lĩnh vực kinh doanh

Cafco SPRAYFILM® WB3 Lĩnh vực kinh danh
25/05/2017

Cafco SPRAYFILM® WB3

Cafco SPRAYFILM® WB3 là chất chống thấm nước có chứa chất nhựa polyvinyl acetate và các chất độn để chống cháy cho thép kết cấu. Sử dụng hiệu quả nhất khi phun sơn với thiết bị sơn trong không khí để tăng tốc độ và chất lượng hoàn thiện.

Tuyển dụng